PAMEX

Wynajem maszyn budowlanych
z operatorem

wyburzenia, rozbiórki, wynajem maszyn budowlanych

Wynajem maszyn budowlanych z operatorem

Oferujemy wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatora. Nasze maszyny spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast operatorzy posiadają odpowiednie doświadczenie, wszelkie niezbędne uprawnienia, oraz ukończone kursy doskonalenia zawodowego.

Operator w trakcie wykonywania pracy pozostaje pod pod kierownictwem klienta, i obowiązany jest wykonywać jego polecenia. Może odmówić tylko w wypadku gdy na podstawie stanu swojej wiedzy oraz doświadczenia uzna, że zagraża to jego osobistemu bezpieczeństwu, grozi uszkodzeniem maszyny bądź jest sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena najmu maszyny budowlanej wraz z obsługą operatora stanowi iloczyn przepracowanych roboczogodzin, oraz przyporządkowanej dla każdej maszyny odpowiedniej stawki godzinowej, a także koszt dostawy maszyny do klienta.

Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z nami w celu ustalenia dostępności danej maszyny w wybranym terminie, a także zapoznać się z ogólnymi warunkami najmu, polityką prywatności, oraz klauzulą informacyjną RODO. Wskazane dokumenty znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Po zakończeniu prac najemca obowiązany jest do podpisania karty pracy maszyny budowlanej przedłożonej przez operatora, a także opłacenia usługi, jeśli została wybrana gotówkowa forma płatności. Podpisana karta pracy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

minikoparka JCB 8015

masa własna: 1,5 t

głębokość kopania: do 2 m

wyposażenie: łyżka, młot hydrauliczny

Minikoparka jest maszyną o niedużym rozmiarze i niskiej masie własnej. Jest wykorzystywana także wszędzie tam, gdzie ze względu na uwarunkowania terenowe nie ma możliwości skorzystania z większej maszyny. Idealnie nadaje się do wykonywania wykopów o głębokości do 2 metrów, jak również do kruszenia betonu, przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu w postaci młota hydraulicznego.

80,00 zł*

ładowarka teleskopowa CAT TH360B

masa własna: 9,8 t

wysokość podnoszenia: 13 m

wyposażenie: widły, łyżka 1,7 m3, platforma robocza

Ładowarka teleskopowa swoją uniwersalność zawdzięcza możliwości użycia szerokiej gamy osprzętu. Przy użyciu wideł ładowarka posłuży do rozładunku i załadunku towarów. Wysuwany wysięgnik umożliwia podanie palety towaru nawet na wysokość drugiego piętra. Przy użyciu platformy roboczej można wykonywać różnego rodzaju prace na wysokościach, natomiast używając łyżki można wykonywać prace ziemne.

130,00 zł*

koparka kołowa CAT 320C

waga: 20 t

głębokość kopania: do 6 m

wyposażenie: łyżka,
szczęka krusząca

Podstawowa maszyna do robót ziemnych, służąca przede wszystkim do oddzielania urobku od gruntu, wykonywania wykopów, nasypów. Przy zastosowaniu szczęk kruszących może także posłużyć do wyburzania budynków.

150,00 zł*

ładowarka kołowa KOMATSU WA470

masa własna: 24 t

wyposażenie: łyżka 4,95 m3

Maszyna do prac ziemnych, przeznaczona do załadunku i transportu urobku.

170,00 zł*

* podana cena jest ceną netto jednej roboczogodziny najmu maszyny budowlanej wraz z obsługą operatora.  Do podanej ceny doliczany jest 23% podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami!
(+48) 606 353 486